วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“ผบ.ฉก.ยะลา” พบปะผู้นำศาสนา ฝากกำชับ การป้องกันโควิดฯ

15 เม.ย. 2021
65
“ผบ.ฉก.ยะลา”
พบปะผู้นำศาสนา
ฝากกำชับ การป้องกันโควิดฯ
พร้อมมอบ อินทผลัม และของบริโภค
สำหรับ ละศีลอด
.
พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์
กับ นายเซง ตูมีแต คณะกรรมการอิสลาม ประจำ จ.ยะลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอด เดือนรอมฎอน ของพี่น้องชาวมุสลิม
พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร/สอบถามข้อขัดข้อง สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
พร้อม ทั้งได้มอบสิ่งของบริโภค สำหรับละศีลอด ณ บ.ละแอ ม.1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
error: Content is protected !!