วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ทบ.ออกคำสั่งด่วน ห้าม รพ.ของ ทบ. หรือ รพ.สนาม ประกาศ รับบริจาค เงิน-สิ่งของ

ทบ.ออกคำสั่งด่วน
ห้าม รพ.ของ ทบ. หรือ รพ.สนาม
ประกาศ รับบริจาค เงิน-สิ่งของ
ยกเว้น บริจาคผ่าน มูลนิธิฯ เท่านั้น
แนะ หน่วย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาอย่างเต็มขีดความสามารถ
.
หลังวานนี้ รพ.ทหาร 2 แห่ง ประกาศ ขอรับบริจาค เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค หรือเงิน แล้วถูกวิจารณ์ว่า กองทัพไม่มีงบประมาณหรือต้องมาขอบริจาค เอางบฯไปซื้ออาวุธฯ หมดหรือไร ที่ทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทบ. แล้วนั้น
วันนี้ ทบ.มีวิทยุด่วน จาก พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปียะ รอง เสธ.ทบ.และ ผอ.ศบค.19 ทบ.
ถึงผู้รับปฏิบัติ ขทุกหน่วยของทบ. และทุกกองทัพภาค โดยระบุว่า ตามที่ ทบ. ได้ให้การสนับสนุนส่วนราชการ สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ
รักษาพยาบาล อาทิ เตียงนอน ที่นอน โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข
พร้อมทั้งจัดตั้ง “รพ.สนามกองทัพบก” ในพื้นที่ค่ายทหาร หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อดูแลประซาชน ในจังหวัดต่างๆ
ศบค.19 ทบ. จึงขอประสานหน่วยให้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเต็มขีดความสามารถ
“โดย ห้ามประกาศรับบริจาคเงิน
หรือสิ่งของโดยเด็ดขาด เว้น การดำเนินการรับบริจาคของมูลนิธิต่างๆ ของ ทบ.. ที่มีการจัดตั้งอย่างถูกกฎหมายไว้แล้ว”
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "6168 gions ริย์และ chy and 2 ทบ. ทบ.ห้ามประ ห้า กา ศรับ บริ จาค"
error: Content is protected !!