วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ถึงเวลา สละเตียง

น้องๆพลทหาร
พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล
ช่วยกันขนเตียงนอน
ของทหาร ที่ออกปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วย
-ออกงานสนาม
เพื่อนำไป จัดตั้ง รพ.สนาม ขนาด 100 เตียง จังหวัดสงขลา ตามที่ร้องขอ
แต่หาก เตียงไม่พอ พร้อมสละเตียงนอนทหาร ให้รพ.สนามก่อน
บิ๊กบี้ ผบ.ทบ. สั่งไว้ ทหารพร้อมเสียสละ นอนพื้น
“ผบ.เจี๊ยบ”พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล พัฒนา4 ค่ายรัตนพล จ.สงขลา ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนจาก สสจ.สงขลา ให้จัดส่งเตียงทหาร สำหรับจัดตั้ง รพ.สนาม ขนาด 100 เตียง จังหวัดสงขลา
โดยได้นำเตียงนอนทหาร ในส่วนที่กำลังพลออกไปทำงานภาคสนาม ปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วย ไปให้ รพ.สนามก่อน
แต่อย่างไรก็ตาม ตามนโยบาย พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ที่ให้ไว้คือ หาก จำเป็น ที่เตียง รพ.สนามไม่เพียงพอ ให้นำเตียงนอนทหาร ไปให้ รพ.สนาม ก่อน โดยที่ ทหารพร้อม เสียสละ นอนพื้นไปก่อน
นอกจากนี้ พล.พัฒนา 4 ยังจัดทหาร ในชุด PPE ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ในห้วงสถานการณ์การระบาดโควิด 19 ใน จ.สงขลา ด้วย
โดยชุด PPE. พล.พัฒนา 4 ให้การสนับสนุจาก ร.ท. ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ และคุณเนตรนภิส รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการท่าอากาศยานหาดใหญ่
error: Content is protected !!