วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลสนาม ทร.

เพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy แจ้งจำนวนการใช้โรงพยาบาลสนามของ กองทัพเรือที่มีจำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย ศฝ.สอ.รฝ.(สัตหีบ) ค่ายพระมาหาเจษฎาราชเจ้า (สัตหีบ) และที่ สนามฝึก ทร.หมายเลจ ๑๖ (จันทบุรี) ซึ่งมีจำนวนเตียงรวม ๗๒๖ เตียง ใช้งานแล้ว ๒๖๕ เตียง เหลือเตีงที่ใช้งานได้ ๔๖๑ เตียง

error: Content is protected !!