วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 พบผู้นำศาสนา จังหวัดชายแดนใต้​ เนื่องในเดือนรอมฎอน สร้างความมั่นใจ ย้ำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการอิสลามประจํา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ด้วยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอน ช่วงในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงฝากผ่านไปยังประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ทำความเข้าใจ สร้างการตระหนักรู้แก่พี่น้องประชาชน ให้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรีในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อินทผาลัม เครื่องดื่ม แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดและผู้นำศาสนาในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า ในโอกาสเดือนรอมฎอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบ ที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจละศีลอด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือเจ้าหน้าที่รัฐได้สนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติศาสนกิจห้วงเดือนอันประเสริฐนี้ก็ยินดีที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ ในส่วนเรื่องมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนถือเป็นภารกิจหลักอยู่แล้ว ด้วยมาตรการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจ โดยห้วงที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และแสดงออกอย่างชัดเจนในการปฏิเสธความรุนแรง เพราะฉะนั้นผู้ที่นำความรุนแรงเข้ามาในพื้นที่ พี่น้องประชาชนไม่สนับสนุน และไม่ต้องการ สำหรับเรื่องมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 มั่นใจในประธานคณะกรรมการทั้ง 3 จังหวัด ว่าได้ให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี รวมทั้งมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จากกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

error: Content is protected !!