วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ผบ.ฉก.สงขลา” เยี่ยม เกาะตาครุฑ ระนอง

“ผบ.ฉก.สงขลา”
เยี่ยม เกาะตาครุฑ ระนอง
ขอความร่วมมือชาวบ้าน
สอดส่อง ผู้ลักลอบเข้าเมือง ป้องกันโควิดฯ
พร้อมมอบของกินของใช้ สำหรับ เดือนรอมฎอน
.
“ผบ.ต้น” พลตรึ ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี พบปะประชาชนในพื้น ที่เกาะตาครุฑ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
และ ขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบเข้าเมือง และการกระทำผิดกฏหมายอื่นๆ
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการปฏิบัติศาสนกิจให้ กับพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่ ณ เกาะตาครุฑ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เนื่องในเดือนถือศีลอด เดือนรอมฏอนได้
error: Content is protected !!