วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ผบ.ทอ.มาให้กำลังใจ

ผบ.ทอ.เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และตรวจความพร้อมรพ.สนามของกองทัพอากาศ
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องจุลชีววิทยา กองพยาธิกรรม , ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งทางโรงพยาบาลกำลังเตรียมการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการตรวจหาเชื้อและการบริหารจัดการเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศ
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางไปยังอาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 140 เตียง สามารถให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนส่วนสนับสนุนต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ได้สละเวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มาช่วยดูแลประชาชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำขีดความสามารถของกองทัพอากาศมาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​
error: Content is protected !!