วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทหารชุดปฎิบัติการพิเศษ-ฉก.ยะลา ทหารพราน ฉก.ทหารพราน30 ร่วมซ้อม “แผนเผชิญเหตุ”

ทหารชุดปฎิบัติการพิเศษ-ฉก.ยะลา
ทหารพราน ฉก.ทหารพราน30
ร่วมซ้อม “แผนเผชิญเหตุ”
ทั้งภาคพื้น และ บนเฮลิคอปเตอร์
เตรียมพร้อม หากเกิดสถานการณ์จริง
“ผู้การตู่” พันเอกธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผบ.ร.152 /รอง ผบ.ฉก.ยะลา ร่วมติดตามการซักซ้อม “แผนเผชิญเหตุ” ร่วมกับชุดปฎิบัติการพิเศษ และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่30 (ฉก.ทหารพราน30)
โดยเป็นการปฎิบัติการทางภาคพื้นและการปฎิบัติการทาง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุ และการรับมือกับสถานการณ์เผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการทำให้ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคยกับการปฎิบัติการเพื่อความพร้อม หากเกิดสถานการณ์จริง
ด้วยความที่ ผู้การตู่ เคยเป็น ผู้การทหารพรานที่ 47 และหัวหน้าชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา จึงมอบหมายให้รับผิดชอบงานสายบู๊
error: Content is protected !!