วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ทหารพราน41” เยี่ยมถึงบ้าน รดน้ำขอพร คุณตาคุณยาย ไทยพุทธ

“ทหารพราน41” เยี่ยมถึงบ้าน
รดน้ำขอพร คุณตาคุณยาย ไทยพุทธ
รามัน ยะลา
พร้อม ตรวจรักษาโรค
.
ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 (ฉก.ทพ.41) นำโดย พันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา และรดน้ำขอพร จากคุณตาคุณยาย ถึงที่บ้าน เนื่องในวันสงกรานต์ 2564 เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบทำเนียมประเพณีอันดีงาม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ พร้อมจัดชุดกระเป๋ายาเคลื่อนที่ ไปดูแล ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
error: Content is protected !!