วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทหารพรานหญิง เข้าหมู่บ้าน มอบ อินทผาลัม ไว้ให้ ชาวมุสลิม ไว้ทาน ตอนละศีลอด

ทหารพรานหญิง
เข้าหมู่บ้าน
มอบ อินทผาลัม
ไว้ให้ ชาวมุสลิม ไว้ทาน ตอนละศีลอด
เปิดปอซอ
เข้าเดือน รอมฎอน แล้ว
.
ทหารพรานหญิง จากหมวดทหารพรานหญิง ฉก.ทหารพราน41 ร่วมกับ กองร้อย.ทพ. ฉก.ทพ.นำผลอินทผาลัม พร้อมน้ำหวาน เฮลซ์บลูบอย และน้ำตาลทราย จาก พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ไปมอบให้กับ ผู้นำศาสนา และประชาชน ที่เป็นคนชรา มีฐานะยากจน และผู้พิการในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อใช้บริโภคในการละศีลอด หรือเปิดปอซอ ในแต่ละวันใน ห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1442
และยังได้มอบผลอินทผาลัมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่อยู่ระหว่างเดินทางสัญจรผ่านหน้าฐานปฏิบัติการ พื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ฯ ได้ละศีลอด หรือ เปิดปอซอ ด้วย
error: Content is protected !!