วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” เยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจ สุไหงปาดี -สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

“แม่ทัพเกรียง” เยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจ
สุไหงปาดี -สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
และ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ฉก.นราธิวาส 30 ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ช่วงสงกรานต์
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และตรวจความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19 ที่ได้งดให้จัดงานสงกรานต์ที่มีการสังสรรค์ หรือสาดน้ำกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
แม่ทัพภาค 4 ได้เดินทางไปยังจุดตรวจบ้านโคกสยา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำมาตรการ ในการคัดกรองบุคคลรวมไปถึงยานพาหนะ เข้าออกในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
และ กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดตลอดการปฏิบัติงาน
พร้อม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมไปถึงเวชภัณฑ์ในการป้องกันตนเองแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 4806 กรมทหารพรานที่ 48 ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังจุดตรวจ
แม่ทัพภาค 4 ได้เดินทางไปยังด่านท่าข้ามทางธรรมชาติตันหยงมะลิ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ ของกองร้อยทหารราบที่ 15122 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ติดลำน้ำด้านอำเภอสุไหงโกลก
แม่ทัพภาค 4 ได้ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ที่ตั้งของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ โดยได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการให้มีความตื่นตัว ระมัดระวังตนเองให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสร้างความปลอดภัยของชุดอยู่เสมอ ให้มีความแข็งแกร่งในสภาวะเหตุการณ์ทุกรูปแบบ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!