ทบ.ประกาศเลื่อน! สอบเข้า เป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ รร.นายร้อย จปร.

ทบ.ประกาศเลื่อน!
สอบเข้า เป็น นักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของ รร.นายร้อย จปร.
รอบ2 : 18 เม.ย.
อละ ตรวจร่างกาย, พลศึกษา, สัมภาษณ์) 3 – 7 พ.ค.นี้ ออกไปก่อน
รอ โควิดฯ คลี่คลาย
.
พันตรี หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร 2 ปี (แบบทั่วไป) ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ – 30 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา
โดยกำหนดให้มีการสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ในวันที่ 18 เม.ย.64 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสอบรอบที่ 2 (ตรวจร่างกาย, พลศึกษา, สัมภาษณ์) ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค.64 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นั้น
ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสอดรับกับมาตราการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
กองทัพบกจึงขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก (ภาควิชาการ) ในวันที่ 18 เม.ย.64 และสอบรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 64 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แล้วจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ผู้สมัครและผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าwww. crma.ac.th หรือ โทร 037-393132, 037-393010-4
error: Content is protected !!