วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทำเนียบฯ ออก กฏเข้ม รับโควิดฯ-มาตรการ ศบค. ลดจำนวนสื่อ ประจำทำเนียบรัฐบาล

ทำเนียบฯ ออก กฏเข้ม
รับโควิดฯ-มาตรการ ศบค.
ลดจำนวนสื่อ ประจำทำเนียบรัฐบาล
งดรุมสัมภาษณ์ ในทุกกรณี
คัดกรองเข้ม -ห้ามคนนอก เข้า
.
สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ว่า ตามที่ ศบค.ได้มีประกาศแนวปฏิบัติของข้าราชการ จนท.ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19 นี้ สำนักโฆษก สำนักนายกฯ จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาล
โดยนำแนวทางของ ศบค เป็นหลัก ดังนี้
1.มาตรการ Work from home อย่างเข้มข้น จนถึง 30 เมษายน เพื่อลดการใกล้ชิด สัมผัส จึงขอให้สื่อจำกัดการเข้ามาปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 สื่อทีวี อนุญาต ช่องละ 1 ทีม
1.2 สื่ออื่นๆ สังกัด ละ 1 คน
และ ขอให้แต่ละสังกัดส่งรายชื่อสื่อที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ล่วงหน้า โดยเริ่มวันศุกร์ที่ 16 เม.ย.นี้
2.เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ตรวจอุณหภูมิ ซึ่งจัดไว้ที่ตึกบัญชาการ 1 และรับสติกเกอร์รายวันจากสำนักโฆษกฯ และ เว้นระยะห่างทุกกรณี และหมั่นล้างมือ ทำความสะอาด
3.งดรุมสัมภาษณ์ ในทุกกรณี ให้สื่ออยู่ในที่ตั้ง จุดที่พักของตนเอง หากมีการสัมภาษณ์ จนท. จะแจ้งและอำนวยความสะดวกให้
4.ในกรณีสั่งของ หรืออาหารมาจากภายนอก. ไม่ให้เข้ามาส่งภายในตึก หรือพื้นที่ด้านในของทำเนียบฯ โดยให้ มีการจัดสถานที่นำส่งของหรืออาหาร บริเวณใกล้ประตูทางเข้า และ ผู้สั่งต้องออกไปรับสิ่งของ หรืออาหารนั้นเข้ามา
5.ผู้ที่เคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ขอให้แจ้งต้นสังกัด และงดเข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ การขอความร่วมมือข้างต้นก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนร่วมกัน หากมีข้อติดขัด หรือปัญหา ขอให้แจ้งสำนักโฆษกฯ ได้ตลอดเวลา
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้
error: Content is protected !!