วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กแอร์บูล” ขานรับ ศบค. สั่ง ลูกทัพฟ้า ยกระดับ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ

“บิ๊กแอร์บูล” ขานรับ ศบค.
สั่ง ลูกทัพฟ้า ยกระดับ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ
ใช้ประชุมOnline ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิดฯ
ย้ำ มาตรการ ทอ.8ข้อ
เตรียมพร้อม รพ.สนาม ในพื้นที่ กทม.
และ ต่างจังหวัด กว่า600 เตียง
รร.การบินกำแพงแสน พร้อม
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. เผยว่า กองทัพอากาศ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และ ผอ.ศบค. สั่งการ และ ตามที่ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสมช. และ ผอ.ศปก.ศบค. ขอความร่วมมือมา เพิ่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯ
โดยได้สั่งการให้ ทุกหน่วย ทั้งฝ่ายอำนวยการ และ กองบินต่างๆ ยกระดับ ในการ บริหารจัดการ ในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน การทำงานจากที่บ้าน หรือWork from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้หัวหน้างาน ติดตามกำกับการทำงานของกำลังพล ตามที่ได้มอบหมายงานไป
พร้อมเพิ่มมาตรการส่วนบุคคล โดยเน้นย้ำให้กำลังพล สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ อย่างเคร่งครัด ในทุกกิจกรรม
หากกำลังพลคนใด ไป”พื้นที่เสี่ยง/กิจการที่เสี่ยง/กิจกรรมที่เสี่ยง ขอให้ กักกันตนเอง อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ
ส่วนการจัดการประชุม การเรียน การศึกษาอบรม ให้ใช้รูปแบบ online และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ได้เตรียมพร้อมสนับสนุนก.สาธารณสุข ในการเตรียม เตียงรองรับ ผู้ป่วยโควิดฯ ไว้ ที่ รพ.ทหารอากาศ สีกัน 50 เตียง
และจัดตั้ง รพ.สนาม สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ดอนเมือง อีก 90 เตียงนอกจากนี้ ยังมีที่อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพและอาคารรับรอง ทอ.5 กรมสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง 156 เตียง และ พื้นที่เคยเป็น SQ. ที่ รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม ที่สามารถรองรับได้ 120 เตียงก่อนหน้านี้ พลอากาศเอก แอร์บูล ได้ออกมาตรการรับมือ โควิดฯของทอ.ไว้แล้ว 8 ข้อ คือ

1. พิจารณาจัดกำลังพลปฏิบัติงานเป็นชุดสลับกันทั้งที่ทำงานและที่บ้าน (Work From Home)
2. การเดินทางไปราชการของหน่วยเพื่อตรวจสอบหรือตรวจเยี่ยม ให้หลีกเลี่ยงและใช้ ระบบ Video Tele Conference แทน
3. ระงับการเดินทางไปฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา และดูงานนอกที่ตั้งหน่วย
4. งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี
5. การปล่อยนักเรียนทหาร และทหารกองประจำการกลับบ้าน ให้บันทึกข้อมูล Timeline การคัดกรอง และการติดตามกำลังพล หลังเดินทางกลับต้นสังกัด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
6. ห้ามกำลังพลเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของทางราชการโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดให้ขออนุญาตเป็นรายกรณี และภายหลังเดินทางกลับให้กักตัวปฏิบัติงานที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
7. หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่แออัด เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมที่มีคนร่วมงานหนาแน่น และห้ามเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น จับกลุ่มมั่วสุมดื่มสุรา บ่อนการพนัน หรือสถานที่เสี่ยงที่ทางราชการสั่งปิดเป็นการชั่วคราว โดยเด็ดขาด
8. หากพบว่ากำลังพลฝ่าฝืนเข้าไปพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงฝ่าฝืนกฎหมาย มาตรการ หรือแนวทางที่ทางราชการกำหนด และนำไปสู่การแพร่ระบาดในหน่วยงาน ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยทหาร ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา จะต้องถูกพิจารณาลงโทษหรือลงทัณฑ์ขั้นสูงสุด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "บิ๊กแอร์บูล ขานรับ ศบค. สั่ง ลูกทัพฟา ยกระดับ Work from Home อย่างเต็มขีดความ สามารถ ใช้ประชุมOnline -เตรียมรพ -เตรียมรพ.สนามกว่า600เตียง สนาม"
error: Content is protected !!