วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

เพิ่มมาตรการ เลขา สมช. ขอความร่วมมือ !Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ จนถึง 30 เมย.

เพิ่มมาตรการ !
“บิ๊กเล็ก” ส่งจม.เวียน ถึงหัวหน้าทุกส่วนราชการ ขอความร่วมมือเพิ่ม มาตรการส่วนบุคคล-มาตรการในสถานที่ราชการ
รับมือโควิดฯ ทั้งสถานศึกษา หน่วยราชการ
ขอ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ จนถึง 30 เมย.
ใช้ ประชุม เรียน ศึกษาอบรม online เท่านั้นขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรม
ชี้ ผู้บริหาร-จนท.-ครอบครัว ติดเชื้อ หลายคน
ยัน ยังอยู่ในขีดความสามารถของ ศบค. – ศปก.สธ. ที่จะควบคุมได้
แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับสถานการณ์
.
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ ผอ. ศูนย์ปฏิบัติการ ศบค. ได้ส่งจดหมายเวียนถึง หัวหน้าทุกส่วนราชการ
โดยระบุว่า ตามที่ผมเคยเรียนขอความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้วเมื่อ 10 เม.ย.64 นั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด
และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสถานบันเทิง และยังมีสาเหตุจากกลุ่มนักศึกษาที่เพิ่งปิดภาคการศึกษา และมีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน
นอกจากนั้น ยังพบว่ามีข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัว ติดเชื้อโควิด-19 หลายท่าน
“”แต่สถานการณ์ดังกล่าว อยู่ในขีดความสามารถของ ศบค. และ ศปก.สธ. ที่จะสามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมบางประการที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาเน้นย้ำข้าราชการในสังกัด ดังนี้ :
1. มาตรการส่วนบุคคล
1.1 ขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม
1.2 บุคคลที่เคยเข้าไปใน “พื้นที่เสี่ยง/กิจการที่เสี่ยง/กิจกรรมที่เสี่ยง” ขอให้เน้นย้ำมาตรการกักกันตนเอง (self quarantine) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ
2. มาตรการในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม
2.1 ขอให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้มีผลถึง 30 เม.ย.64
เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม อันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
และ เพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด หลังเทศกาลสงกรานต์
ทั้งนี้ขอให้ยึดถือ “แนวปฏิบัติ” ตามมติ ครม. เมื่อ 17 มี.ค.63
2.2 ในการจัดการประชุม การเรียน การศึกษาอบรม ขอให้พยายามใช้รูปแบบ online และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของ สธ. อย่างเคร่งครัด
ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ ผอ. ศูนย์ปฏิบัติการ ศบค.
12 เม.ย.2564
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
error: Content is protected !!