วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ทอ. เตรียมพร้อม รพ.สนาม ในพื้นที่ กทม.

ทอ. เตรียมพร้อม รพ.สนาม
ในพื้นที่ กทม.
พร้อมเปลี่ยน SQ รร.การบินกำแพงแสน
เป็น รพ.สนาม
มีรายงานว่า กองทัพอากาศ ได้เตรียมเตียงรองรับ ผู้ป่วยโควิดฯ ไว้ ที่ รพ.ทหารอากาศ สีกัน 50 เตียง และ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 90 เตียง
ในต่างจังหวัด มีที่ อาคารฝึก และทดสอบสมรรถภาพและอาคารรับรอง ทอ.5 กรมสวัสดิการทหารอากาศ 156 เตียง
และ พื้นที่เคยเป็น SQ. ที่ รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม ที่สามารถรองรับได้ 340 เตียง
อาจเป็นรูปภาพของ เฟอร์นิเจอร์ และห้องนอน
error: Content is protected !!