วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

กองพันเสนารักษ์5 พล.ร.5 ส่ง เตียงทหาร ไปให้ โรงพยาบาลสนาม ของ โรงพยาบาลพระพรหม นครศรีธรรมราช

12 เม.ย. 2021
196
กองพันเสนารักษ์5 พล.ร.5
ส่ง เตียงทหาร
ไปให้ โรงพยาบาลสนาม
ของ โรงพยาบาลพระพรหม
นครศรีธรรมราช
ช่วยเตรียมพื้นที่
รองรับผู้ป่วยโควิดฯ
.
พลตรี อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของการเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
โดยกองทัพภาคที่4 ร่วมกับโรงพยาบาลพระพรหม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โดยเบื้องต้น กองทัพภาคที่4 โดย กองพันเสนารักษ์ ที่5 (พัน.สร.5 )พล.ร.5 ได้สนับสนุนเตียงสนาม จำนวน 30 เตียง และสนับสนุนกำลังพลของกองทัพภาคที่4 เข้าทำความสะอาดพื้นที่อาคารของโรงพยาบาลพระพรหม เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 อีกทั้งเตรียมความพร้อมสนับสนุนเมื่อหน่วยงานมีการร้องขอต่อไป
:กองทัพภาคที่ 4
error: Content is protected !!