วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

พิษ คลัสเตอร์ “Krystal-คลับ ทองหล่อ” เด้ง “ผู้กำกับด้วง” ผกก.สน.ทองหล่อ

12 เม.ย. 2021
145
พิษ คลัสเตอร์ “Krystal-คลับ ทองหล่อ”
เด้ง “ผู้กำกับด้วง” ผกก.สน.ทองหล่อ
ลูกเขย”บิ๊กป๊อด” และ ทีม เข้ากรุ
หลัง ถูกกระแสโจมตี หนัก!!
พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 มีคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ที่ 103/2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ที่ 102/2564 ลง 9 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ นั้น เพื่อให้การบริหารงานในภาพรวมตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของ กองบังคับการตำรวจ นครบาล 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราซการ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 15, มาตรา72(4) และ มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่การสอบสวน และระเบียบ ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตำแหน่งต่างๆ และรักษาราชการแทน ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ดังนี้
ให้ พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผกก.สน.ทองหล่อและพ.ต.ท.ธนากร งามเย็นสวป.สน.ทองหล่อ รักษาราชการแทน รอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล5 (ศปก.บก.น.5)
และให้ พ.ต.อ.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รอง ผบก.น.5 รักษาราชการแทน ผกก.สน.ทองหล่อ และ พ.ต.ท.ธนาธิป ชมภูนิช สวป.สน.ทองหล่อ
รักษาราชการแทน รอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สำหรับ ผู้กำกับด้วง พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการสน.ทองหล่อ นั้น เป็นเตรียมทหาร รุ่น 39 และนายร้อยตำรวจรุ่น 55 แต่งง่นกับ พ.ต.อ.ภญ.หญิง พัชรา วงษ์สุวรรณ เป็นลูกสาวของ บิ๊กป๊อด พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. น้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
ผู้การด้วง เติบโต มาจาก สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน -สารวัตรสายตรวจ 2 กองกำกับการสายตรวจ 191 -สารวัตรสืบสวนสน.สุทธิสาร – รองผู้กำกับการสืบสวน สน.ลุมพินี -รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สน.ลุมพินี-ผู้กำกับสน.บางรัก และ ผู้กำกับ สน. ทองหล่อ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ
error: Content is protected !!