ทบ.เตรียมความพร้อม รพ.สนาม ที่ ปตอ.1 แจ้งวัฒนะ 200 เตียง

ทบ.เตรียมความพร้อม รพ.สนาม ที่ ปตอ.1 แจ้งวัฒนะ 200 เตียง
ทหาร ส่งเตียงไป รพ.สนาม บางขุนเทียน รวม 500 เตียง
.
พันเอกหญิง ศิริจัน่ทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนาม ของกองทัพบกในพื้นที่ กทม.คือ ที่ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. รองรับได้ 200 เตียง ปัจจุบันกองทัพบกได้ส่งทหารช่างเข้าปรับปรุงอาคารจำนวน 5หลังในพื้นที่ดังกล่าว ที่จะใช้เป็น อาคารนอน ห้องน้ำ รวมถึงอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ทำงานและที่พักของบุคลากรทางการแพทย์และได้ดำเนินการติดตั้งรั้วโดยรอบโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้กองทัพบกยังได้สนับสนุน เตียงเหล็ก ที่นอนและอุปกรณ์เครื่องนอนจำนวน 200 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลสนาม ของ กทม ณ. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิดจากเดิม 300 เตียง เพิ่มอีก200 เตียง
โดยกองทัพบกได้ขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าวจากกรมพลาธิการทหารบกไปยังโรงพยาบาลผู้สูงอายุฯเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน64
error: Content is protected !!