วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กแขก” ลงชายแดนใต้ เยี่ยมลูกน้อง นพค.42ยะลา

“บิ๊กแขก” ลงชายแดนใต้
เยี่ยมลูกน้อง นพค.42ยะลา
ตั้งจุดตรวจ-บริการประชาชน ที่ยะหา-และ เบตง ยะลา
“บิ๊กตู่-บิ๊กแก้ว” ห่วงใย กำลังพล
“เสธ.เวฟ-ผู้การรณชัย”ดูแล
“บิ๊กแขก” พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 (นพค.42) สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่อำเภอเบตงและอำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โดยมี เสธ.เวฟ พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนถ.4นทพ.และ ผู้การรณชัย”พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.นพค.42 สนภ.4 นทพ.ต้อนรับ
นอกจากนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบความห่วงใยจากรัฐบาล และพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แก่เจ้าหน้าที่ชุดร่วมปฏิบัติงานบริการประชาชน ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย.64 (7 วันอันตราย)
ภายใต้นโยบาย ” สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ของรัฐบาลและ ผบ.ทสส. ณ จุดตรวจและบริการร่วม หน้าฐานปฏิบัติการ กองร้อย ฉก.ทพ.47 เส้นทาง ยะลา – ยะหา บนถนนหมายเลข 4065 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
พร้อมทั้งได้มอบอาหาร ,เครื่องดื่ม ,หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ทุกนาย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดและปลอดภัยอีกด้วย พรัอมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล
error: Content is protected !!