วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“แม่ทัพเกรียง” จูงลูกหลาน ชายไทยที่มาเกณฑ์ทหาร นั่ง ฮ.ทหาร

แม้ไม่ใช่วันเด็ก…. แต่ แม่ทัพเกรียง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์. แม่ทัพภาค4 ก็ชวนเด็กๆ ไป สัมผัส ดู และนั่ง เฮลิคอปเตอร์. ในระหว่าง มาตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก และให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยทหาร สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย
โดยมี ชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการรวมไปถึงบรรดาครอบครัวมาคอยให้กำลังใจ
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำสั่งคุมเข้มเข้ม และยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 ในทุกขั้นตอนของการตรวจคัดเลือกทหาร โดยทำความเข้าใจชี้แจงต่อผู้ที่มาตรวจคัดเลือกให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้มีการแยกสถานที่ออกจากผู้มาตรวจคัดเลือกปกติ รวมถึงผู้ที่ขอยื่นผ่อนผันก็จะใช้มาตรการเดียวกัน
สำหรับกรณีกลุ่มผู้ที่มีหมายเรียกที่เป็นผู้ไปสัมผัสยังสถานที่เสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ซึ่งต้องเข้ากักตัว Quarantine สังเกตอาการ 14 วัน ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับการตรวจคัดเลือกได้นั้น ก็ให้ผู้ปกครองมาแจ้งยังหน่วยให้รับทราบ ซึ่งจะมีการสอบสวนหาข้อสรุป ในเบื้องต้นไม่ถือว่ามีความผิด อาจจะให้เข้ามาตรวจคัดเลือกในปีถัดไป ซึ่งได้มีการเตรียมการไว้พร้อมแล้ว เพราะเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องระวังป้องกันตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในมาตรการที่กองทัพภาคที่ 4 ได้ดูแลดำเนินการ ในขณะนี้ เพื่อให้การตรวจคัดเลือกทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยจากโควิดฯ
error: Content is protected !!