วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“เพื่อนช่วยเพื่อน”

10 เม.ย. 2021
91
ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด-ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
แจกจ่าย ลูกปลานิลจิตรลดาพระราชทาน และ”ไก่ดำ” พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ให้ โรงเรียน ใน จ.ปัตตานี-นราธิวาส
พร้อมส่งทีมทหาร ช่วยเตรียมบ่อเลี้ยงปลา โรงเลี้ยงไก่
แนะนำสูตร ผลิตอาหารลดต้นทุน
.
ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่างได้ โดยกองพลพัฒนาที่4 พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4 แจกจ่าย “ลูกปลานิล จิตรลดา พระราชทาน “ให้กับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน รร.บ้านบางมะราด อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี จำนวน 3,000ตัว
กลุ่ม รร.ขนาดเล็ก อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส จำนวน 3,000ตัว
แจกจ่ายให้กับโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ “ตามรอยพ่อ” จำนวน 3,000ตัว รวม 9,000 ตัว
นอกจากนี้ ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ได้แจกจ่าย”ไก่ดำ” พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับคณะครูและนักเรียน รร.บ้านบางมะราด อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี , กลุ่ม รร.ขนาดเล็ก อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส รวม 20ตัว
โดยจะส่งชุดส่งเสริมอาชีพเกษตร ไปช่วยเตรียมบ่อเลี้ยงปลา โรงเลี้ยงไก่ และแนะนำสูตรผลิตอาหารลดต้นทุน
ก่อนหน้านี้. กองพลพัฒนาที่4 ได้ไปสร้างโรงไก่กระดูกดำ ให้น้อง “พลอย-ปิ่น” นักเรียนที่ ยากจน โดย. พบว่า
ไก่มีจำนวนมากขึ้น ทั้งที่โตแล้ว และเป็นลูกไก่ , ไก่ออกไข่ทุกวัน จำนวนมาก
, ไก่สุขภาพแข็งแรง
error: Content is protected !!