วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“หน่วยเฉพาะกิจยะลา” สร้างบ้าน. ให้ชาวยะลา ผู้ยากไร้ หลังที่ 19

พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา และหน.จิตอาสา 904 ภาค 4 ส่งมอบบ้านพักอาศัย ให้กับครอบครัวของ นายฝายศอน อารง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ ม.11 บ.จุฬาภรณ์พัฒนา 11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
โดยมี. พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 และ ปลัดอาวุโส อ.กาบัง, ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.บาละ อ.กาบังฯ และกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมพิธี
ครอบครัวของ นายฝายศอน อารง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย ผบ.ฉก.ยะลา ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา จึงก่อสร้างบ้านหลังนี้
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” , ฉก.ทพ.47 และส่วนราชการในพื้นที่ อ.กาบัง
งานนี้ ฉก.ทพ.47 ได้สนับสนุน ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และโรตี-ชาชัก เพื่อบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

error: Content is protected !!