หนาว!!

10 เม.ย. 2021
86
กลุ่มผู้หมวดหญิง ทัพไทยติดโควิดฯจาก ทองหล่อ แต่ยัวไปทำงาน ใกล้ชิด บิ๊กๆ ผบ.เหล่าทัพ หลายงาน และ ไปร่วมฝึก กองทัพเรือ ที่บ้านจันทน์เขลม ด้วย ทำ ทัพไทย-ทัพเรือกักตัววุ่น
แต่ในไทม์ไลน์ ไม่ระบุว่า ไปเที่ยวทองหล่อ แต่มาเจอ เพื่อนพลเรือนอีก2คน ซึ่งมาจากทองหล่อ ที่ร้านข้าวต้ม และโดยตำแหน่งหน่าที่ต้องทำงานด้านธุรการ พิธีการ ให้ ผบ.ทหารสูงสุด ที่ไปร่วมงาน เดียวกับ ปลัดกลาโหม-ผบ.ทบ. -ผบ.ทร.และ ยังไปงานฝึกทร.ด้วย
จากไทม์ไลน์ ระบุว่า ร.ท.หญิง “ส.” และ
ว่าที่ ร.ท.หญิง ว. และ ว่าที่ ร.ท.หญิง อ. จาก สลก.บก.ทท. และ ว่าที่ ร.ท.หญิง “ต.”-ร้อยโท”ช”และเพื่อนที่เป็นพลเรือนอีก2คน ซึ่งมาจากทองหล่อ แล้วตามมาเจอที่ร้านแสงชัย ทานข้าวต้มที่ร้านแสงชัยโภชนา เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64
เมื่อทานข้าวเสร็จแยกย้ายกลับบ้าน
วันที่ 3-4 เม.ย.64
อยู่บ้านทั้งวันไม่ออกไปไหน
วันที่ 5 เม.ย.64
0700 เดินทางออกจากบ้านพักมายังที่ทำงาน บก.ทท. )
0800-1600 ปฎิบัติงานปกติ ณ อาคาร 3 บก.ทท. และเดินทางกลับบ้าน
วันที่ 6 เม.ย. 64
อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ออกไปไหน
วันที่ 7 เม.ย.64
0700 เดินทางออกจากบ้านพักหมู่บ้าน มายังที่ทำงาน บก.ทท.
0800-1240 ปฎิบัติงานปกติ ณ อาคาร 3 บก.ทท.
1240-1500 ประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น 4 บก.ทท.
1510 ออกเดินทางจาก บก.ทท. ไปยังโรงแรมพิมดารา จ.จันทบุรี
1930 ถึงโรงแรมพิมดารา พักห้อง 112
และรับประทานอาหารเย็นบริเวณร้านอาหารข้างโรงแรม (ร้านนัวยกครัว)
2200 เดินกลับมาโรงแรม
วันที่ 8 เม.ย.64
0730 ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังร้านอาหาร
ชื่อร้านต้มเลือดหมูตราด
0800 เดินทางต่อไปยังสนามฝึกบ้านจันทเขลม
1130 ทราบข่าวว่ารุ่นน้องที่เจอเมื่อวันที่ 2 เมษา ติดเชื้อ
จากนั้นรีบออกเดินทางไปตรวจยัง รพ.พระปกเกล้า
ได้รับการตรวจเชื้อที่ รพ.พระปกเกล้า
1600 เดินทางกลับมายังโรงแรม
1700 ออกเดินทางไปยังร้านอาหารท่าแฉลบ
2200 เดินทางกลับมายังโรงแรม
วันที่ 9 เม.ย.64
0830 เช็คเอ้าออกจากโรงแรม
0930 เดินทางถึงสนามฝึกบ้านจันทรเขลม
1400 ออกเดินทางจากสนามฝึกฯ
1540 รพ.พระปกเกล้าแจ้ง ผลเป็นบวก
ระหว่างการเดินทางกลับ กทม.
จากนั้นมาที่ รพ.พระมงกุฎ
1800 เดินทางถึง รพ.พระมงกุฎ และมายัง ARI
และทำการแอดมิด
error: Content is protected !!