วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

8ปีที่แล้ว……

8ปีที่แล้ว……
เสมือน หนิดหนม
แต่ หาใช่ ไม่
แค่คุยกับ ลุง ถึงสถานการณ์ บางอย่างในเวลานั้น ….
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "Wassana Nanuam 10 Apr 2556 BE แล้ว สองคนนี้ มายืนคุย ประหนึ่ง ซี้กัน ได้ยังไง. เบบนี้ได้ยังไง...น้องเติม น้องเติม ช่างภาพ The Nation แอบกดชัตเตอร์ไว้ที่เพชรบุรี"
error: Content is protected !!