วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

วปอ.63 โล่ง!

09 เม.ย. 2021
47
ผลตรวจ นศ.วปอ.ยกรุ่น
284 คน เป็นลบทั้งหมด
ไม่มีใครติดเชื้อ
รอเอกสารเป็นทางการให้ครบ
เผย “พ่อปันปัน” สมาชิกรุ่น ที่ติดโควิดฯไม่ได้เข้ามา วปอ.
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แต่มีเพื่อนวปอ. บางคนไปพบปะทานข้าวด้วย แต่วันที่เกิดเหตุ ไม่มี วปอ.63 คนใด ไปด้วย
เพื่อความสบายใจ
ทุกคนจึงไปตรวจSwab
และกักตัว
ยัน วปอ.ไม่ใช่ ต้นตอ แหล่งแพร่เชื้อ
แค่มีบางคนไปสัมผัส ใกล้ชิด “พ่อปันปัน” ชี้ วปอ. ปลอดเชื้อ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อต่างๆ ว่า นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ.63) เป็นกลุ่มที่มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 นั้น
คณะกรรมการนักศึกษาฯ วปอ.63 ทำรายงาน ยังสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ(วปอ. )สปท. บก.ทัพไทย ว่า ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยการ Swab โพรงจมูกและผนังคอด้านหลัง และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Real Time Polymerase Chain Reaction: RT-PCR เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. 2564
โดยปรากฏผลยืนยันคือ มีผลเป็นลบ (Not Detected) จำนวน 239 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19
สำหรับนักศึกษา วปอ.63 อีก45 คน ที่ไม่ได้เดินทางมารับการตรวจ
เนื่องจากติดภารกิจ ไม่สามารถเดินทาง ข้ามเขตจังหวัดตามสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างทยอยส่งผลการตรวจ (เป็นเอกสารรับรองผล) ให้คณะกรรมการนักศึกษาฯ ทราบ แต่มีการรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่ามีผลลบ (Not Detected) ทุกราย
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น พนักงานทำความสะอาด 10 ราย, เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร 9 ราย, เจ้าหน้าที่ร้านเครื่องดื่ม 6 ราย และพนักงานร้านกาแฟ อะเมซอน 4 ราย ปรากฏผลเป็นลบ (Not detected) ทุกราย
สำหรับบุคลากรในส่วนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะได้มีการชี้แจงผลในภาพรวมต่อไป
โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 ทั้ง 284 คน ยังคงปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข ในข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ในการกักตัว
ทั้งนึ้ ขอยืนยันว่า นศ.วปอ.63 และ วิทยาลัย วปอ. ไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิดฯ แต่เป็นเพียง ผู้สัมผัส กับผู้ติดเชื้อโควิดฯ
ทั้งนี้ “พ่อปันปัน” สมาชิกวปอ.รุ่น 63 ที่ติดโควิดฯไม่ได้เข้ามาเรียนที่ วปอ.
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แต่มีเพื่อนวปอ. บางคนไปพบปะทานข้าวด้วย แต่วันที่เกิดเหตุ ไม่มี วปอ.63 คนใด ไปด้วย
เพื่อความสบายใจ
ทุกคนจึงไปตรวจSwab และกักตัว ซึ่งผลเป็นลบ
error: Content is protected !!