วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

หน่วย RDF พล.ร.9 ฝึกใหญ่ กรมพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันตก

หน่วย RDF พล.ร.9
ฝึกใหญ่ กรมพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว
ตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันตก
ระดม ทหารราบ ม้า ปืน ฮ.
รถถังScorpion -รถสายพาน M113 ฝึกCALFEx
“ผู้การลาภ” นำ ส่งท้าย ผบ.ร.19
กรมRDF ของ ทัพภาค1
.
พล.ร.9 ทำการฝึกเป็นหน่วยกองพันในกรอบ “กรมพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว กองทัพภาค1” (RDF) ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี พล.ร.9 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โดยมี คณะกองทัพภาค1. สังเกตุการณ์ การฝึก และ มี พล.ต. บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9 รายงาน การบรรยายสรุปการจัดการฝึก และแนวทางการฝึกจาก พล.ร.9
และมีการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ของกรมพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDFที่จัดกำลังจาก ร.19 นำโดย ผู้การ ลาภ พันเอก สิทธิพร จุลปานะ ผบ.ร.19 ที่กำลังจะขึ้นเป็น รองผบ.พล.ร.9
และการแสดง นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงยุทโธปกรณ์ของหน่วย RDF และ การจัดตั้ง ส่วนแยก กรม ฃสนับสนุนพล.ร.9
ซึ่งการฝึกเป็นหน่วยกองพันของ พล.ร.9 ในครั้งนี้ เป็นการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุในการป้องกันชายแดนทางด้านทิศตะวันตกในพื้นที่รับผิดชอบของ พล.ร.9/กกล.สุรสีห์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
กองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว กองทัพภาค1 (RDF) ในการเข้ารับการฝึก และตรวจสอบในระดับ ทบ. ต่อไป
error: Content is protected !!