วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

Relax นวด ผ่อนคลาย

09 เม.ย. 2021
55
“แม่ทัพ4”ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงสงกรานต์
เส้นทาง สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ
ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่
ที่ทำงานด้วยใจอาสา
เป็นตัวอย่าง ป้องกันโควิดฯ
มทบ.41 ร่วม ฝ่ายปกครอง
พร้อม นวด ผ่อนคลาย
คนขับรถทางไกล
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนเส้นทาง สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ฝั่งขาเข้าบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นจุดให้บริการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2564 นี้
โดยมี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผบ.มทบ.41 ต้อนรับ
แม่ทัพเกรียง ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน การบริการพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสา เสียสละ พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด
โดยให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
แม่ทัพภาค 4 ได้มอบเครื่องดื่ม อาหารว่างและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นจุดพักรถ พักคน แนะนำเส้นทาง และสถานที่สำคัญ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์
โดยมีเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่
นอกจากนี้มี บริการตรวจเช็ค/ซ่อมยานพาหนะ บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ อุปกรณ์สื่อสาร บริการห้องสุขา และแจ้งเหตุฉุกเฉินอื่น ตลอดจนหากผู้ใช้รถใช้ถนนมีอาการอ่อนเพลียจากการขับขี่ยานพาหนะ สามารถใช้บริการนวดผ่อนคลายได้อีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
error: Content is protected !!