วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

84 ปี กองทัพอากาศ

84 ปี กองทัพอากาศ
ควบจัดงาน
วันที่ระลึกกองทัพอากาศ-วันกองทัพอากาศ แบบภายใน-งดงานเลี้ยงรับรอง เป็นปีที่2
หลังโควิดฯระบาดช่วงนี้อีกปี
”แอร์บูล”ทำพิธีรำลึก บุพการี-วีรชนทอ.
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” และ “วันกองทัพอากาศ” 9 เมษายน 2564
วันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น วันกองทัพอากาศ และวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ บุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชา และทหารผู้เสียสละ และวางรากฐานกองทัพอากาศ ให้มั่นคงเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้
โดยมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ดวงวิญญาณบุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ และวีรชนทหารอากาศ ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดากองทัพอากาศ
และ พิธีบรรจุอัฐิ และพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ และ พิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
ผบ.ทอ. มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัย รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ เมื่อ9 เมษายน2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” จึงได้ถือเอาวันที่ 9เมษายน ของทุกปีเป็น “วันกองทัพอากาศ”
กองทัพอากาศ มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศ รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ และ การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและพัฒนาประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคง และความสงบสุขของประเทศชาติ และประชาชน
error: Content is protected !!