วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

รบพิเศษ เคลื่อนพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ ฝึกภาคสนาม

รบพิเศษ เคลื่อนพล
อาวุธยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ ฝึกภาคสนาม
พื้นที่ตะวันออก
โคราช-สระแก้ว-จันทบุรี-ชลบุรี ที่ปากช่อง-วังน้ำเขียว -วังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์ -สอยดาว-เขาคิชฌกูฏ -มะขาม-ขลุง -สัตหีบ
10 – 18 เม.ย. 64
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.)หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) จะเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อออกทำการฝึกภาคสนาม ที่ อ.ปากช่อง, อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา, อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี, อ.เมือง, อ.วังน้ำเย็น, อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว, อ.สอยดาว, อ.เขาคิชฌกูฏ อ.มะขาม, อ.ขลุง จ.จันทบุรี และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 10 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก วัดลำสะพาน อ.ปากช่อง ปลายทาง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และเคลื่อนย้ายกลับตามเส้นทางเดิม เมื่อจบภารกิจ
วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ปลายทาง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และเคลื่อนย้ายกลับตามเส้นทางเดิม เมื่อจบภารกิจ
วันที่ 15 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี – อ.เมือง, อ.วังน้ำเย็น, อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ปลายทาง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และเคลื่อนย้ายกลับตามเส้นทางเดิม เมื่อจบภารกิจ
วันที่ 18 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น.
เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ปลายทาง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี และเคลื่อนย้ายกลับตามเส้นทางเดิม เมื่อจบภารกิจ
เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ปลายทาง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และเคลื่อนย้ายกลับตามเส้นทางเดิม เมื่อจบภารกิจ
เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก อ.เขาคิชฌกูฏ – อ.มะขาม ปลายทาง อ.ขลุง จ.จันทบุรี และเคลื่อนย้ายกลับตามเส้นทางเดิม เมื่อจบภารกิจ
จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
: แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เพื่อ เพื่อการฝึก ฝึก For training purpose"
error: Content is protected !!