วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ICRC กาชาดระหว่างประเทศ พบ”บิ๊กแก้ว” และ ทีมทัพไทย

ICRC
กาชาดระหว่างประเทศ
พบ”บิ๊กแก้ว” และ ทีมทัพไทย
ย้ำ สนับสนุน ฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
บทบาท ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ทหาร-ผู้ประสบภัยสงคราม โดยไม่แบ่งแยกฝ่าย
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับ นาย Christoph Sutter หัวหน้าสำนักงานภูมิภาคฯ องค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of Red Cross – ICRC) และคณะ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ และหารือ ที่ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างองค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดยองค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ให้การสนับสนุนวิทยากรให้กับการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ องค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มีภารกิจและความรับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ทหารและผู้ประสบภัยสงคราม โดยไม่แบ่งแยกฝ่าย
ทั้งยังทำหน้าที่ส่งเสริมและรายงานการปฏิบัติของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันด้วยอาวุธให้เป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแห่งอนุสัญญาเจนีวา และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังได้ดำเนินบทบาทในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในพื้นที่ที่มีการสู้รบอีกด้วย
ในโอกาสนี้ พลเอกเฉลิมพล ได้กล่าวขอบคุณ นาย Christoph Sutter ที่มาพบ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสององค์กรจะพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!