วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

พิธีมอบรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๓

08 เม.ย. 2021
78
พลเรือเอก ชาติชายศรีวรขาน, ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๓ และพิธีมอบเข็มและโล่เครื่องหมาย ราชนาวิกสภา ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานราชนาวิกสภาและกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม อาคาร ราชนาวิกสภา ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๒๖ ซึ่งมีบทความดีเด่นที่ได้รับรางวัล จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ;
* รางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” เรื่อง “ปัญหาของเรือดำน้ำ และการปฏิบัติการในยาสงบ”เขียนโดย พลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์ ,
* รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑ บทความเรื่อง “จิตวิญญาณ….ผู้บังคับการเรือ” เขียนโดย พลเรือเอก สามารถ จำปีรัตน์ ,
* รางวัลชมเชยอันดับที่ ๒ ได้แก่บทความเรื่อง “ผลการศึกษาแนวทางการใช้กำลังทางเรือตามโครงการเสริมสร้างกำลังทางเรือ ร.ศ. ๑๒๙ ของกรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์ และเอกสารความเห็นเกี่ยวกับเรือ ส. ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เพื่อการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศทางทะเลของกองทัพเรือ เขียนโดย นาวาเอก พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพล ,
* รางวัลชมเชยอันดับที่ ๓ ได้แก่ บทความเรื่อง “กองทัพเรือภูมิภาค” เขียนโดย พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก
* และ รางวัลนักเขียนหน้าใหม่ ได้แก่ บทความเรื่อง “การใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อการซ่อมบำรุงเรือ เชิงพยากรณ์ของกองทัพเรือ” เขียนโดยนาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ
สำหรับผู้ได้รับเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภาและกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ในปีนี้มี จำนวน ๙๕ ราย และผู้ที่เข้ารับโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา จำนวน ๑๙ ราย.
error: Content is protected !!