“บิ๊กตู่” ส่งสาร ถึงทหาร 134 ปี กลาโหม

“บิ๊กตู่” ส่งสาร ถึงทหาร
134 ปี กลาโหม
ขอบคุณทหารทุกนาย
เป็นหลัก ธำรงภารกิจรักษาอธิปไตย ฃปกป้องสถาบันหลักของชาติ
ยัน พัฒนาความพร้อมของกองทัพ รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ
.
ในโอกาสครบรอบ 134 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม 8 เม.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ส่งสาร แสดงความระลึกและปรารถนาดี พร้อมชื่นชมและขอบคุณพี่น้องทหารทุกนาย ที่ร่วมกันทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก ธำรงภารกิจพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย การปกป้องผลประโยชน์และสถาบันหลักของชาติ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การร่วมพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาสำคัญของชาติต่อเนื่องที่ผ่านมา
พลเอกประยุทธ์ ได้ย้ำให้ดำรงความหนักแน่นและความมุ่งมั่น ในการทำหน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศ โดยพัฒนาความพร้อมของกองทัพ ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ และภัยพิบัติที่กระทบกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับเปิดกว้างรับฟังและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างรอบด้าน โดยยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
: พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และชุดสูท
error: Content is protected !!