วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564

“บิ๊กช้าง” นำปลัดกลาโหม-รองปลัดกลาโหม บวงสรวง เจ้าพ่อหอกลอง-สักการะ 6สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกลาโหม ครบ134 ปี วันสถาปนา

“บิ๊กช้าง” นำปลัดกลาโหม-รองปลัดกลาโหม บวงสรวง เจ้าพ่อหอกลอง-สักการะ 6สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกลาโหม
ครบ134 ปี วันสถาปนา
ตั้งแต่ เป็น โรงทหารหน้า สมัย ร.5
โควิดฯเป็นเหตุ จัดงาน ภายใน
“บิ๊กตู่” มอบ รมช.กห. แทน
“ผบ.เหล่าทัพ”งดร่วม
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธาน แทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ครบ 134 ปี 8 เมษายน 2564 โดยมี พลเอกณัฐ อืนทรเจริญ ปลัดกลาโหม และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี
โดยมีพิธีถวายราชสักการะ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลาว่าการกลาโหม ประกอบด้วย เจ้าพ่อหอกลอง ณ ศาลเจ้าพ่อหอกลอง พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์พระบา สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ และรูปหล่อจอมพล และมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม-แสง-ชูโต) และ ถวายสังฆทาน ณ ห้องพุทธสถาน ชั้น 3
ทั้งนี้เนื่องจากการแพร่ราบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
และเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ในปีนี้กระทรวงกลาโหม จึงจัดงานเป็นการภายใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนากรมยุทธนาธิการขึ้นที่โรงทหารหน้า หรือศาลาว่าการกลาโหมในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2430 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดกิจการสมัยใหม่ให้มีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
และเป็นสถาบันหลักในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ รักษาความมั่นคง และสร้างเสริมพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์
error: Content is protected !!