ยุคสมัย ที่เปลี่ยนไป ยุค เปลี่ยนผ่าน

ยุคสมัย ที่เปลี่ยนไป
ยุค เปลี่ยนผ่าน
สมัยก่อน “ผบ.พล.-ผู้การกรม” ที่คุมกำลังรบในมือ รวมตัวกัน ต้องมีตบเท้า พรึ่บพรั่บ!! การเมืองสะเทือน
แต่ เดี๋ยวนี้ ..ผบ.พล.-ผู้การกรม ตบเท้า มาดูงานเกษตร “ทหารพันธุ์ดี”…ทหาร ยุคนี้ อยู่ในแถวในแนว เป๊ะ เปรี๊ยะ กันมากขึ้น
นายทหารชั้น พลตรี พันเอกพิเศษ ผู้บังคับหน่วยระดับ ผบ.กรม ขึ้นไป จนถึง ผบ.พล. ผบ.มทบ. ผบ.บชร. หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาค1 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.9 เพื่อให้หน่วยสามารถนำไปเป็นแนวทาง และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของหน่วย ตามนโยบายของ แม่ทัพต่อ พลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1
โดยมี พล.ต.ปิยะชาติ ธูปทอง ผบ.บชร.1 เป็นหัวหน้าคณะ
และมี พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9 ต้อนรับ และนำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในโครงการฯ
error: Content is protected !!