วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564

“ฉก.ยะลา” มอบบ้าน#18 ให้ หญิงมุสลิม ลูก2 สุดยากจน

07 เม.ย. 2021
48
“ฉก.ยะลา” มอบบ้าน#18
ให้ หญิงมุสลิม ลูก2
สุดยากจน
เดินหน้าสร้างต่อไป
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ส่งมอบบ้านใน
โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” มอบบ้านหลังที่ 18
ให้กับพี่น้อง ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พลตรี อุทิศ ได้ส่งมอบบ้านแล้ว 10 หลัง เมื่อปีที่แลั้ว และมาในปีงบประมาณ2564 ส่งมอบบ้านแล้ว จำนวน7 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 8
รวมส่งมอบบ้านแล้วทั้งสิ้น จำนวน 18หลัง และจะยังคงดำเนินการต่อไปอีก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พลตรี อุทิศ มอบบ้านหลังที่ 18
ให้กับ นางสาวม๊ะห์ซง สาแม
ที่ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมส่งมอบบ้าน
ทั้งนี้การสร้างบ้านให้กับนางสาวม๊ะห์ซง สาแม อายุ 49 ปี ที่มีฐานะยากจน มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคม และทางราชการด้วยดีตลอดมา สามีเสียชีวิต ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับญาติ มีบุตรด้วยกัน 2 คน ประกอบอาชีพรับจ้าง และขายผัก รายได้วันละ200บาท
ผบ.ฉก.ยะลา ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับผู้มีจิตอาสา เข้าดำเนินการก่อสร้าง
โดย สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ5หมื่นบาท ในการสร้างบ้านให้กับนางสาวม๊ะห์ซง สาแม
ทั้งนี้เพราะ พลตรี อุทิศ มีแนวคิดว่า ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะเรารู้ว่า คำว่า… ไม่มีนั้น มันเป็นอย่างไร”
error: Content is protected !!