วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

มอเตอร์เวย์ M6

มอเตอร์เวย์ M6
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา
เริ่มยุค “บิ๊กตู่”
เสร็จ ยุค บิ๊กตู่
36 กม. เกือบ5 ปี
บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก เปิดใช้
ปลื้ม!! ผลงาน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง อำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว เพื่อรองรับการเดินทางสงกรานต์ 2564
บริเวณจุดตัดกับถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 65 บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว นี้ มีระยะทาง 36 กิโลเมตร มีความคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์
หลังจากที่ได้มาร่วมเปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางนี้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
พร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนใช้งานเป็นการชั่วคราว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายนนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยเชื่อมโยงการเดินทางและคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างเมือง ระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
พลเอกประยุทธ์ ห่วงใยถึงปัญหาการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการเวนคืนพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้าง กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงไปดูแลที่ดินของประชาชนที่ถูกเวนคืนให้มีความเป็นธรรม
พร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
error: Content is protected !!