“บิ๊กบี้” เยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารเขตบางซื่อ เผย5 วัน มีคนสมัครใจ เป็นทหาร 15,303 คน

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหาร ณ หน่วยตรวจเลือกวัด มัชฌันติการาม เขต บางซื่อ กทม. ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นหน่วยดำเนินการ
กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี 2564 มาได้ 5 วันแล้ว ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID19
โดยคณะกรรมการตรวจเลือกทั้ง 152 ชุด ยังคงอำนวยความสะดวกและดำเนินการตรวจเลือกตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
โดยมีคณะกรรมการในระดับกองทัพบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ทั้งนี้ 5 วันที่ผ่านมา มีผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการแล้ว 15,303 คน
โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้เยี่ยมชมบรรยากาศ พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการตรวจเลือกและครอบครัว กำชับเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงการเชิญชวนให้สมัครเป็นทหาร
นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูล ผลการปฏิบัติและคำแนะนำต่างๆไปพิจารณาปรับแนวทางการตรวจเลือก ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อสร้างทัศนคติและเพิ่มแรงจูงต่อการเป็นทหารกองประจำการต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!