วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“บิ๊กอุ้ย” งัด กฏเหล็ก 15ข้อ +3 บังคับเข้ม มาตรการ ควบคุม-ป้องกัน COVID-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรือ

“บิ๊กอุ้ย” งัด กฏเหล็ก 15ข้อ +3
บังคับเข้ม มาตรการ ควบคุม-ป้องกัน COVID-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรือ
สั่ง งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ทั้งหมด
เร่ง แจกจ่าย วัคซีน ฉีดกำลังพล
.
พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้กำลังะลทร. ทุกหน่วย ยึดมาตรการ 15 ข้อ และบวก เพิ่มอีก 3 ข้อ ในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่ เช่น สั่งยกเลิกกิจกรรมรวมกลุ่ม งานเลี้ยง ห้ามเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง สั่งฐานทัพเรือ-ค่ายทหาร จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมรับมือ หากมีกำลังพลติดเชื้อ ควบคุมคน-พื้นที่ทันที ตัดงบฯ พัสดุมาจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ในพื้นเสี่ยงเรียนออนไลน์หมด Work from Home เว้นหน่วยกำลังรบให้ตรวจสอบดูแลกันเอง บันทึกประวัติ ไทม์ไลน์ตนเองไว้ให้กำลังพลตรวจสอบกันเอง กำลังพลในสังกัดลงไป 1 ระดับชั้นต้องกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เล็งส่งชุดตรวจภายใน สุ่มตรวจ ทุกหน่วย เอาผิดทางวินัย หากไม่ปฏิบัติตาม และให้ติดตามสถานการณ์จาก ศบค.-ศปม.ใกล้ชิด
และมาตรการ ที่เพิ่มเติมมา คือ 1.ให้หน่วยกำลังในพื้นที่ต่างๆ ใช้ทรัพยากรของกองทัพเรือในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจาก COVID-19 โดยเฉพาะการตรวจเชื้อ การให้การรักษาพยาบาล ให้กับชุมชนตามเกาะแก่งกลางทะเล และพื้นที่ชายทะเล ที่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุขพื้นฐาน
2.บังคับใช้มาตรการ D-M-H-T-T Distancing (อยู่ห่าง) Mask wearing (ใส่มาส์ก) Hand washing (ล้างมือ) Testing (ตรวจเชื้อ) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) กับทุกหน่วย
3.จัดการแจกจ่ายวัคซีนให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนโดยเฉพาะผู้ที่การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูง โดยไม่คำนึงถึงชั้นยศ และอาวุโส
ทั้งนี้ ผบ.ทร.ออกกฏเหล็ก 15 ข้อ รับมือโควิด-19 ของกองทัพเรือ ตามคำสั่งของ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน หรือบิ๊กอุ้ย ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.)ที่ได้ออก เมื่อธค.2563 มีข้อกำหนด 15 มาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรืออย่างเร่งด่วน ดังนี้
1. ให้หน่วยงานใน ทร.งด หรือเลื่อนกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (ยกเว้นการออกกำลังกาย โดยให้ใช้มาตรการป้องกัน โดยเคร่งครัด)
2. หน่วยงานฝ่ายอำนวยการ ส่วนสนับสนุน ส่วนศีกษา ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดให้ปรับระบบการทำงานของกำลังพลเป็น Work from home (WFH) โดยให้ใช้ประโยชน์จาก ที่กำลังพลที่ลดเวลาในการเดินทาง ในการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น และให้มีมาตรการวัดประสิทธิภาพและผลงาน)
3.หน่วยกำลังรบ หน่วยงานช่วยเหลือประชาชน ให้ดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19 ในหน่วย แต่ให้ยังคงความพร้อมในการปฏิบัติการสูงสุด
4. ให้กำลังพล ทร.ทั้งหมด ใช้มาตรการป้องกัน COVID-19 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือการเว้นระยะห่างทางสังคม การฆ่าเชื้อวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วย และ การใช้หน้ากากอนามัย กับให้ นขต.ทร.ทุกหน่วยจัดให้มีสายตรวจภายใน เพื่อตรวจมาตรการป้องกัน COVID-19 ดังกล่าว และเอาผิดทางวินัยหากไม่ปฏิบัติตาม
5. ให้กำลังพลทุกคนบันทึกสถานที่ที่เดินทางไปในแต่ละวัน และให้หน่วยเหนือแต่ละระดับรวบรวมเก็บไว้ เพื่อที่กรณีมีปัญหา จะได้ติดตามประวัติได้โดยง่าย
6. งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 สูง ยกเว้นไปปฏิบัติราชการจำเป็น
7. ทร.จะปรับลดงบประมาณด้านการจัดหาพัสดุที่ไม่เร่งด่วน และปรับมาใช้ในการจัดหาแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน COVID-19 ที่จำเป็น เป็นส่วนรวม และกระจายอุปกรณ์ไปยังหน่วยต่างๆ ให้เพียงพอ
8.ให้ทุกหน่วยสนับสนุนให้กำลังพลใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ ในการเข้าสถานที่ต่างๆ
9.ให้ทุกหน่วยใช้ระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก ในส่วนงานเอกสาร ให้ใช้ระบบ งานสารบัญอิเล็กทรอนิก ทร. ยกเว้นที่ต้องเสนอออกไปนอก ทร.หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10.ให้ นขต.ทร.ตรวจสอบแผนงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รอบนี้ และพิจารณาแนวทางแก้ไขและรายงานให้ทราบในโอกาสแรก
11. สถานศึกษาให้ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุด และให้เรียน Online เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้ที่ตั้ง กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง และ มีการระบาดของ COVID-19
12.ฐานทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ ของ ทร.จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง กรณีพบการติดเชื้อให้เข้าควบคุมพื้นที่และให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร (กักตัว ตรวจเชื้อ ขนส่ง ฆ่าเชื้อ จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็น รวมถึงดูแลพื้นที่ State quarantine)
13. ให้สถานพยาบาล ทร.เตรียมพร้อมสูงสุด ทั้งในการป้องกันและการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
14.ให้ผู้บังคับหน่วย ตรวจและสังเกตอาการติดเชื้อ COVID-19 (เป็นไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่รู้รส) ของกำลังพลในสังกัดลงไป 1 ระดับชั้น (ต่อๆ กันไป) ให้ลงไปถึงกำลังพลคนสุดท้ายของ ทร. โดยดำเนินการทุกวัน หากผิดปกติให้รีบส่งตรวจทันที
15. ให้ติดตามสถานการณ์ และมาตรการของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง อย่างต่อเนื่อง และหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนให้ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!