วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ฉก.ยะลา” ลุยป่ายาง เยี่ยม ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

06 เม.ย. 2021
83
“ผบ.ฉก.ยะลา” ลุยป่ายาง
เยี่ยม ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์
กองร้อยทหารพราน ฉก.ทพ.47
ยะหา-กาบัง
เตือนให้ระวัง
หลังพบความเคลื่อนไหว ผู้ก่อความไม่สงบ
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของกองร้อยทหารพราน ฉก.ทพ.47
เพื่อเป็นการกำกับดูแล เอาใจใส่กำลังพล รวมทั้งได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้เกิดความประมาท
โดยได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ของหน่วยในพื้นที่ บ.เนินเขา (บ้านย่อยบ้านบาซาตาแป) ม.8 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
และ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ของ ชคต.กาตอง ในพื้นที่ บ.ปาแดรู ม.1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ ระหว่างปฏิบัติภารกิจ
อีกทั้งได้แจ้งเตือนข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ให้ชุดปฏิบัติงานได้รับทราบ
และ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมี พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 ร่วมกับ ฝยก.ฉก.ทพ.47 และ ผบ.ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 ต้อนรับ
error: Content is protected !!