วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

ทอ. แจง เปล่า ปิดข่าว“เรืออากาศเอก” ติดโควิดฯ

ทอ. แจง “เรืออากาศเอก”
ติดโควิดฯ
ทำตามมาตรการ ศบค.ทันที
4 ขั้นตอน
เปล่า ปิดข่าว
เผย ตรวจ ทหารอากาศที่ทำงานใกล้ชิด ไม่มีใครติดเชื้อ! แต่ให้กักตัวหมดแล้ว
จากกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ ว่า “ทหารอากาศ พบผลตรวจโควิดฯเป็นบวก ทำไมไม่รายงานให้ประชาชนทราบ” นั้น
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทอ. ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงว่า กองทัพอากาศ มิได้ปกปิดข้อมูล และได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องแจ้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สปคม.) ทราบ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และเฝ้าระวังป้องกันการติดต่อของโรค
โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เมื่อกรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจพบว่า มีข้าราชการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ได้ดำเนินการรีบแจ้งข้อมูลให้ สปคม.ทราบโดยทันที
2. กรมแพทย์ทหารอากาศ และ สปคม. เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อร่วมกันสอบสวนโรคกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกรมแพทย์ทหารอากาศได้รายงานข้อมูลผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นให้กับผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยกองทัพอากาศเพื่อร่วมกันค้นหาผู้สัมผัสโรคและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในหน่วยงานของกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ การประกาศ Timeline ผลการสอบสวนโรคของผู้ป่วยเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ สปคม.
ซึ่งการเสนอข้อมูลต่าง ๆ จะมีการพิจารณาถึงการปกป้องข้อมูลตามสิทธิของผู้ป่วยตามกฎหมาย
และในกรณีนี้ การรายงาน Timeline ของผู้ป่วยได้ถูกสรุปรวมอยู่ในการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร และ สปคม.ได้รายงานสรุปรวมต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้ว
3. ดำเนินการเชิงรุก นำรถตรวจหาเชื้อพระราชทานมาตรวจให้กับข้าราชการที่อยู่ที่ทำงานเดียวกัน ผลตรวจทุกคนออกมาเป็นลบ (ไม่พบการติดเชื้อ) และดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาด อาคารสำนักงาน โรงเก็บอากาศยาน และอากาศยาน
4. เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัด เป็นต้น
ทั้งนี้ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กำชับให้กรมแพทย์ทหารอากาศดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ทั้งการสอบสวนโรค การเฝ้าสังเกตอาการ และการให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนต่างๆ
ตลอดจนได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ก சணb മ ทัพอากาศแจง "เรืออากาศเอก กาค เอก ติดโควิดฯ เปล่า ปิดข่าว"
error: Content is protected !!