“ทหารพราน 36”ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่รองรับ หลังชาวเมียนมา กลับข้ามฝั้งไปด้วยความสมัครใจ

“ทหารพราน 36”ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่รองรับ หลังชาวเมียนมา กลับข้ามฝั้งไปด้วยความสมัครใจ แล้ว
.
กองทัพภาค3 เรียกภาษาทางการว่า
“ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา”และใช้ ตัวย่อ “ผภสม”
ทหารนายสิบพยาบาล กองร้อย.ทหารพราน 3604 ฉก.ทหารพราน36 นำทีมชุดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก รพ.แม่สะเรียง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่น ๆ ซึ่งผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ได้เข้ามาพักอาศัย ยังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว
ซึ่งขณะนี้เดินทางกลับไปยัง เมียนมา .ด้วยความสมัครใจแล้ว
โดยดำเนินการพ่นในพื้นที่ฯ ห้วยอุมป๊ะ ตรงข้ามศูนย์ฯ อีทูโกร, และหน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ ตรงข้ามศูนย์ฯ อูแวโกร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้
error: Content is protected !!