วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ทบ.ฉีดวัคซีนให้ทหารแนวหน้า ชายแดนไทย – เมียนมา 5,361 นาย แล้ว

ทบ.ฉีดวัคซีนให้ทหารแนวหน้า
ชายแดนไทย – เมียนมา 5,361 นาย แล้ว
ทั้ง กองกำลังนเรศวร-กองกำลังผาเมือง-กองกำลังสุรสีห์-กองกำลังเทพสตรี เมื่อเดือน มี.ค.
หลังจาก ฉีดวัคซีนให้ทหาร ในพื้นที่สมุทรสาคร-พื้นที่เฝ้าระวัง แล้ว 3,625 นาย
.
พันเอก หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองกำลังชายแดน ยังคงดำรงภารกิจในการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 ด้วยการช่วยคัดกรองโรค ณ จุดผ่านแดน การสกัดกั้นการลักลอบเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ผ่านการคัดกรองโรค ด้วยการเฝ้าตรวจ ลาดตระเวน การติดตั้งเครื่องกีดขวางในพื้นที่ชายแดน
รวมถึงการใช้เครื่องมือพิเศษในการเฝ้าตรวจ ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เพราะถือเป็นด่านหน้า
หากตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมือง และเพื่อเป็นการให้กองกำลังชายแดนได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และเป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขในการป้องกันเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสโรค
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนให้กับกำลังพล
ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทย – เมียนมา จำนวน 5,361 นาย ซึ่งได้เริ่มฉีดให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กองกำลังนเรศวร, กองกำลังผาเมือง, กองกำลังสุรสีห์ และกองกำลังเทพสตรี ในห้วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การทำงานในพื้นที่ชายแดนซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการป้องกัน COVID-19 ด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กำลังพลจะต้องได้รับวัคซีน COVID ซึ่งขณะนี้ทางกรมแพทย์ทหารบกได้ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน
สำหรับในภาพรวมของกองทัพบก กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับการฉีดวัคซีน รวม 3,625 นาย จำแนกเป็น บุคลากรทางการแพทย์ 1,830 นาย, สถานที่กักกันโรค 20 นาย, กองกำลังป้องกันชายแดน 567 นาย, พื้นที่ควบคุมสูงสุด (จ.สมุทรสาคร) 1,187 นาย และ พื้นที่เฝ้าระวัง 21 นาย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!