วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“บิ๊กบี้” จัด สงกรานต์ ทบ. แบบเงียบๆ

“บิ๊กบี้” จัด สงกรานต์ทบ. แบบเงียบๆ
นำ สรงน้ำพระ องค์เดียว
จากเดิม อัญเชิญพระพุทธรูปห้อง ผบ.ทบ. และพระพุทธรูปต่างๆ ในบก.ทบ. มาเรียง ให้รดน้ำ
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.นำกำลังพล ทบ. สรงน้ำ “พระพุทธสิงห์ชัยมงคล” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ที่บก.ทบ.
“พระพุทธสิงห์ชัยมงคล” เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ที่เก่าแก่ ประจำศาสนสถานกลางกองทัพบก เพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ ซึ่งธรรมเนียมประเพณีไทย และเป็นแบบอย่างให้กำลังพล ได้นำไปปฏิบัติในช่วงวันหยุดกับครอบครัว และชุมชนของตนเอง ตามวิถีประเพณีไทย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!