วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กป้อม” เตือน ดูให้รอบคอบ ปม กรมทรัพยฯทางทะเลฯ ยื่นฟ้องเรือเอกชน ต่างชาติ เกยตื้น ทำปะการังเสียหาย

“บิ๊กป้อม” เตือน ดูให้รอบคอบ
ปม กรมทรัพยฯทางทะเลฯ
ยื่นฟ้องเรือเอกชน ต่างชาติ
เกยตื้น ทำปะการังเสียหาย
ลดจาก 151 ล้าน
เหลือ63 ล้าน
ย้ำ ยึดถือผลประโยชย์รัฐ-ชาติเป็นหลัก
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯและ ตัวแทนกองทัพเรือ เข้าร่วมประชุม ที่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยมีรายงานว่าในที่ประชุม พล.อ.ประวิตร รับทราบกรณีการเกยตื้นของเรือขนาดใหญ่ ของต่างประเทศ
บริเวณแนวปะการัง เกาะร้านดอกไม้ จังหวัดชลบุรี ทำให้ประการังเสียหาย 1,644 ตารางเมตร
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ยื่นฟ้องศาลจังหวัดชลบุรีเป็นเงิน 151 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 ศาลอุธรณ์ตัดสินให้รับค่าสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนกว่า 49 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีรวมเป็นเงินกว่า 63 ล้านบาท
โดยศาลให้เหตุผลว่าการกำหนดมูลค่าความเสียหายของโจทก์ มีความไม่แน่นอน ในขณะที่บริษัทเจ้าของเรือ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา
พล.อ.ประวิตร กล่าวในที่ประชุมว่า ให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และว่าจะยื่นฎีกา หรือไม่ และจะส่งผลเสียหายต่อรัฐมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรือไม่ จึงขอเน้นย้ำว่าให้ยึดถือผลประโยชน์ของรัฐและชาติเป็นหลัก
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศชาติได้ อย่างมหาศาล และกำลังเป็นกระแสสังคมระดับประเทศและระดับโลก
ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์/รักษาความอุดมสมบูรณ์ อย่างดีที่สุด ซึ่งการประชุมในวันนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบการดำเนินงานคุ้มครองพื้นที่ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วได้แก่หมู่เกาะกระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และแผนอนุรักษ์ พะยูนแห่งชาติ (ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565)
จากนั้นที่ประชุม ได้เห็นชอบ(ร่าง)รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลฯ และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.2563 โดยสรุป ระบบนิเวศทางทะเลมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งป่าชายเลน และแนวปะการัง คุณภาพน้ำทะเลร้อยละ 70 อยู่ในเกณฑ์ดี และเห็นชอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการังระยะ 5 ปี(พ.ศ.2564-2568) โดยมีเป้าหมายแนวปะการัง 149,025 ไร่ รวมถึงเห็นชอบหลักเกณฑ์การคิดคำนวณมูลค่าความเสียหาย ที่เกิดจากการทำลายพื้นที่แนวปะการัง นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบ ให้ออกกฎกระทรวงป่าชายเลน จ.ระยองและจ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ด้วย
สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นชอบ ความร่วมมือกับจีนในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล รวมถึงการเสนอขอเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ UNเพื่อการพัฒนาการศึกษาวิจัย ด้านมหาสมุทร
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางทะเลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าทรัพยากรทางทะเลฯ ทั้งป่าชายเลน/ปะการัง/สัตว์ทะเลหายากและลดปัญหาขยะทะเล ที่ผ่านมา เพื่อเก็บมรดกทางธรรมชาติบริสุทธิ์ เหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานไทย
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Prachachart Sirisawat, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!