วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“ศรชล.” ฝึกปฏิบัติการ ตรวจค้นเรือ ต้องสงสัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

05 เม.ย. 2021
81
“ศรชล.”
ฝึกปฏิบัติการ ตรวจค้นเรือ ต้องสงสัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
พร้อมรับมือภัยพิบัติทางทะเล
.
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทำการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของ ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานหลักของ ศรชล.
โดยกำหนดสถานการณ์การฝึก 2 หัวข้อการฝึก คือ การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid19
และ การฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเพื่อให้เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
การฝึกสาธิตการปฏิบัติงานร่วมกัน บริเวณหาดไม้ขาว เช่น การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid – 19 และการฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ ศรชล
โดยก่อนหน้านั้น พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธาน ที่ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ตฯจังหวัดภูเก็ต
error: Content is protected !!