วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

นักรบสีน้ำเงิน แดนใต้ ทำ ครบวงจร

นักรบสีน้ำเงิน แดนใต้ ทำ ครบวงจร
ทั้ง แจกจ่ายน้ำเชื้อ -ผสมเทียม-ส่งเสริมเลี้ยง – หาตลาดให้ โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง จัด “ตลาดนัดโคเนื้อ นทพ.” กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
“เสธ.เวฟ” พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม
ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค4(ส่วนหน้า)
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัด “ตลาดนัดโคเนื้อ นทพ. “ เพื่อเป็นการบริการให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในใครงการฯ ได้นำโคมาจำหน่าย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่ ตลาดล่างรามัน บ.ตลาดล่าง ม.6 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้ อีกด้วย
ในครั้งนี้มีโคเข้าร่วม 46 ตัว เป็น เพศผู้ 32 ตัว และเพศเมีย 14 ตัว
และ สามารถจำหน่ายโค ได้ 20 ตัวเป็น เพศผู้ 18 ตัว และ เพศเมีย2 ตัว รวมเป็นเงิน 534,400 บาท​
โดยจะจัด”ตลาดนัดโคเนื้อ นทพ. “ สลับหมุนเวียนในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนภาคใต้ ตามข้อสั่งการของ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ให้พิจารณากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกับ กอ.รมน.และทุกภาคส่วน ในทุกมิติ
error: Content is protected !!