วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

Fist Bump

“แม่ทัพเกรียง” ตรวจเกณฑ์ทหาร
ยะลา-นครศรีฯ-ตรัง
ทักทาย ชายไทย
ชื่นชม มาทำหน้าที่
ถ้าไม่ได้เป็นทหาร
ก็ทำหน้าที่พลเมืองดี ไป
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 เดินสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา-หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อตรวจเยี่ยมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ขั้นตอนการตรวจเลือก ข้อกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
รวมทั้ง พบปะพูดคุยกับผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหาร เพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการ ระบบการฝึกของกองทัพ และโอกาสในการต่อยอดเป็นทหารอาชีพในอนาคต
พล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า ภาพรวมในการตรวจเลือกทหาร ตลอด 3 วันที่ผ่านมาว่า การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้องๆ ทหารกองเกิน ซึ่งมีหน้าที่เข้ามารายงานตัว แสดงตน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกตามพระราชบัญญัติ การตรวจเลือกทหาร ถือว่ามีความรับผิดชอบมาทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด
ส่วนหนึ่งก็ร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ ส่วนหนึ่งจับใบดำ ใบแดง ก็ให้ความร่วมมือได้มารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำ ให้คณะกรรมการประจำหน่วยตรวจเลือก ดำเนินการให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ การกระทำที่ทุจริต ก็สามารถแจ้งมายังแม่ทัพได้โดยตรง
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า การเข้ามาเป็นทหาร ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการทำหน้าที่พลเมืองชายไทย ที่ทำเพื่อประเทศชาติ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครับครัวกองทัพบก สำหรับผู้ที่สมัครใจมารับใช้ชาติ
และชื่นชมทุกคน ที่ถึงแม้วันนี้ไม่ได้เข้ามาสู่รั้วกองทัพบก แต่ทุกคนจะเลือกเส้นทางที่ทำหน้าที่พลเมืองดีของประเทศชาติในโอกาสต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
179
แชร์ 2 ครั้ง
error: Content is protected !!