วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“บื๊กบี้”เซ็นโผโยกย้าย 119 พันเอกพิเศษ

“บื๊กบี้”เซ็นโผโยกย้าย 119 พันเอกพิเศษ

ขยับผู้การกรม พล.ร.9-ทัพ1-รบพิเศษ
จัดแถวทัพ4 รองผบ.พล.-รองผบ.มทบ.
“ผู้การลาภ” ขยับขึ้น รองผบ.พล.ร.9
“รองจ้อย” ย้ายระนาบ รองผบ.มทบ.44
ขยับ ผู้การ รบพิเศษ2,4

 

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกพิเศษ หรือโผระดับผู้บังคับการกรม และรองผู้บัญชาการกองพล คำสั่งกองทัพบกที่ 135 / 2564 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน รวม2 คำสั่ง ลงนามวันที่ 2 เมษายน 2564 จำนวน 119 นาย และ อีก42 นาย ที่เป็นการแต่งตั้งนายทหารปฏิบัติการประจำหน่วยต่างๆ ปรับระดับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

โดยตำแหน่งสำคัญ ในส่วนกองทัพภาค1 กองพล ทหารราบที่9 กาญจนบุรี…..ผู้การลาภ พันเอก สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 (ผบ.ร.19) เป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 (รองผบ.พล.ร.9)

พันเอกยุทธนา มีเจริญ ผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาค1 เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่19 โดยมีพันเอกพีรภาส บัวเจริญ เป็น ผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาค1 แทน แล้วให้พันเอกสหัสดนย์ ธเนศชัยพิทักษ์ เป็น ผอ.กองข่าว กองทัพน้อย1 แทน

พล ร 11 ….พันเอกยอดยศ เก็บเงิน นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ขยับไปเป็น เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 11 แทน ผู้พันกัง พลตรี ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์

พันเอกปิยะพณฑ์ ฐิตวัฒนานนท์ ผบ.ป.3 เป็น รองผอ.สน.ปรมน.จ. มทบ.21 พันเอกพงศ์กฤษฎ์ รุจิโยธิน รอง ผบ.ป.3 เป็น ผบ.ป.3

กองทัพภาค4 พล.ร.15….พันเอกมานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นรองเสนาธิการกองทัพภาค 4 พันเอกอนุชา โนนคู่เขตโขง เสธ.พล.ร.5 เป็นรอง ผบ.พล.ร.15 พันเอกจรูญ จตุรงค์ เป็น เสธ. พล.ร.5 พัน เอกปกรณ์ จันทรโชตะ เป็นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็น รอง ผบ.มทบ.42

พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนา4 เป็นรอง
ผบ.มทบ. 44 พันเอกกรกฎ ภู่โชติ รองผบ.มทบ.42 มา เป็นรองผบ.พลพัฒนา4

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) ….พันเอก เสกสรรค์ สุขสังข์ รองผบ. โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เป็นรองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.)

พันเอกเดชา ศรีมงคล ผู้บังคับการกรมรบพิเศษ2 เป็นรองผบ. โรงเรียนสงครามพิเศษ แล้วให้พันเอกอลงกต เพ่งพิศ รองเสนาธิการกองพลรบพิเศษ1 มาเป็นผู้บังคับการกรมรบพิเศษ2 แทน

พันเอกชาคริต อุจะรัตน ผู้บังคับการกรมรบพิเศษ4 เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) แล้วให้ พันเอกสุนทร กำลังมาก รองผู้การกรมรบพิเศษ4 ขึ้น ผบ.รพศ.4 แทน

พันเอกสมศักดิ์ รักษาแสง รองผบ.โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า(ศม.) เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า(รองผบ.ศม.)

พันเอกกิตติชัย พฤกษ์พิพัฒนเมธ ผู้อำนวยการกองยุทธศึกษาทหารบกมาเป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า

 

error: Content is protected !!