วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง”เชื่อมสัมพันธ์โฆษกชาวบ้านเสริมสร้างความเข้าใจร่วมแก้ปัญหาชายแดนใต้

02 เม.ย. 2021
57

 

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะโฆษกชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อมอบนโยบายและให้แนวทางการขับเคลื่อนงานโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมรับทราบปัญหาขัดข้องที่ผ่านมา

โดยมี พลตรี วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ  ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่สำนักสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (สสท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.) โฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม

ซึ่ง​ พลโทเกรียงไกร กล่าวว่า ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับผู้ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับภาคประชาชน และมีบทบาทในการสร้างรอยยิ้ม สร้างสันติสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำหน้าที่สื่อสารความต้องการของพี่น้องประชาชนมายังภาครัฐ สื่อสารนโยบายการปฏิบัติงานของภาครัฐให้พี่น้องในพื้นที่เข้าใจถึงความมุ่งหมายของการดำเนินการต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่ง สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาพบปะกับโฆษกชาวบ้านทุกท่าน

วันนี้มาเปิดโอกาสให้ทุกท่านพูดคุยปัญหาที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป ก่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากโฆษกชาวบ้าน พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

error: Content is protected !!